Stedenbouwkundig plan

Ypenburgse Koningsboog | Den Haag

Het bedrijventerrein dreigde een onsamenhangend geheel te worden. Door het opstellen van het stedenbouwkundig plan en de beeldkwaliteitsregels is het terrein een witte parel te midden van de bestaande bebouwing geworden.

PfC2 / La Core I heeft aan KAAder stadsadvies gevraagd om een stedenbouwkundig plan op te stellen voor het plangebied Ypenburgse Koningsboog in Den Haag. Na het (door middel van een prijsvraag) verkrijgen van positie in dit plangebied is er onduidelijkheid ontstaan over het toe te passen toetsingskader door welstand. Naast deze onduidelijkheid was er in de looptijd van het project verandering opgetreden in de marktsituatie. Een up to date stedenbouwkundig plan en toetsingskader was gewenst.

Bekijk ook deze projecten

Ons werk

Toe aan nieuw vastgoedperspectief?
Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.