Ontwerp

Heb je een idee en een locatie? Of een locatie maar geen idee? Kaader denkt mee, biedt nieuw perspectief waar dat er niet (meer) lijkt te zijn en ontwerpt van stedenbouwkundig initiatief tot en en met inrichtingsplan.

Samen met de opdrachtgever zoekt Kaader naar een passende oplossing. We kijken naar de context van de opgave in ruimtelijk, functioneel en historisch opzicht. Kaader kijkt ook buiten de lijntjes: zijn er andere oplossingen dan de meest voor de hand liggende denkbaar?

Het liefst werkt Kaader in eerste instantie met meerdere varianten. We tasten daarmee – samen met de opdrachtgever - af waar de essentie van de opgave zit. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium ook met de desbetreffende gemeente of provincie.

De schaal van de opgaven waar Kaader ervaring mee heeft varieert van 1 tot 250 woningen, vaak op binnenstedelijke (transformatie)locaties. Zowel in de eerste verkenningsfase als in de uitwerkings- en realisatiefase is Kaader thuis.

In onze plannen nemen we de planologische, procesmatige en financiële haalbaarheid mee: dat is integraal onderdeel van het ruimtelijk plan.

Ons werk is waar we trots op zijn.

Ons werk

Toe aan nieuw vastgoedperspectief?
Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.