Beeldregie

Wij stellen - naast stedenbouwkundige randvoorwaarden - richtlijnen, kaders en beeldkwaliteitsplannen op. Waar gewenst vertalen wij deze naar kavelpaspoorten. Het nieuwe perspectief houdt daarmee kwaliteit.

KAAder stadsadvies heeft ruime ervaring met het uitoefenen van een controlerende en coördinerende rol met betrekking tot de stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden. Daarnaast stellen wij beeldkwaliteitsplannen, stedenbouwkundige kaders, randvoorwaarden en richtlijnen op. Waar gewenst vertalen wij deze naar kavelpaspoorten.  

Ons werk is waar we trots op zijn.

Ons werk

Toe aan nieuw vastgoedperspectief?
Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.