Vastgoedadvies voor steden kerken en boerderijen.

Kaader biedt nieuw perspectief voor uw vastgoed.

Stadsadvies

Kaader stadsadvies geeft vastgoed advies op het gebied van stedenbouw, ruimtelijke ontwikkeling en planologie. Kaader stadsadvies zoekt naar kansen voor locaties en biedt nieuw perspectief. Wij combineren enthousiasme met een ruime en brede ervaring met het werken voor en adviseren van project- en gebiedsontwikkelaars, overheden, corporaties, architectenbureaus, bedrijven en particulieren.

Kerkadvies

Doordat wij de kerkelijke wereld van binnenuit kennen, weten wij niet alleen wat er leeft rondom religieus vastgoed, maar ook wat er op bestuurlijk of kerkelijk vlak meespeelt. Wij kunnen daardoor het juiste licht op vastgoedvragen binnen deze specifieke context werpen en nieuw perspectief bieden waar dat er niet (meer) lijkt te zijn. Kerkenvisie of kerkenplan nodig? Onze ervaring met overheden en kerken komt hierbij goed van pas!

Boerderijadvies

Het voorbestaan van boerderijen is geen vanzelfsprekendheid meer. Kaader zoekt naar nieuwe kansen voor boerderijen zonder perspectief. Bijzondere locaties vragen om maatwerk en verbondenheid met de lokale landschappelijke en historische context. Kaader brengt deze verbinding tot stand en biedt nieuw perspectief.