Programma van eisen | locatiescan

Rootz muziekscholen Delft

De opdracht

Rootz Muziekscholen uit Delft is op zoek naar een nieuwe locatie. Rootz heeft KAAder stadsadvies gevraagd om een Programma van Eisen op te stellen en een locatiescan uit te voeren. Het doel van het opstellen van het Programma van Eisen is om een helder beeld te krijgen van datgene wat nodig is om de muziekschool optimaal te laten functioneren. Het doel van de locatiescan is om een bestaande of nieuwe locatie te zoeken (binnen het afgesproken zoekgebied) dat (zoveel mogelijk) voldoet aan het Programma van Eisen.

De conclusie

- Op basis van zoektocht via Funda komen er verschillende opties bovendrijven. De ideale optie zit er helaas niet bij. Aan één of meerdere criteria zullen consessies moeten worden gedaan.

- De zoektocht levert een scherp beeld op van en inzicht in de mogelijke beperkingen en de afwegingen met betrekking tot de verschillende vormen van vastgoed en locaties.

- Bij verschillende grotere vastgoedondernemingen staat Rootz op de lijst als ruimtezoekende. Aan te bevelen is om hier na verloop van tijd contact mee op te nemen.

- Uiteindelijk zal door de opdrachtgever een afweging moeten worden gemaakt.

- In eerste instantie is er door de opdrachtgever voor gekozen om de ontwikkeling van de Spoorzone verder te onderzoeken. Deze optie lijkt het beste te voldoen aan het opgestelde Programma van Eisen.

Bekijk ook deze projecten

Ons werk

Toe aan nieuw vastgoedperspectief?
Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.