Planologie

We kunnen plannen vertalen naar beleid, maar ook de verbinding zoeken met het overheidsbeleid. Voor een duurzaam toekomstperspectief maakt Kaader een bestemmingsplan (omgevingsplan) of een ruimtelijke onderbouwing.

Juist waar het gaat om nieuw vastgoed perspectief knellen de planologische kaders al snel. Kaader zoekt daarom de grenzen op van en aansluiting bij de toekomstvisies van de overheden. We kunnen hierin onderzoeken en adviseren met betrekking tot de planologische (on)mogelijkheden van een locatie. Dit kan in de vorm van een quickscan of meer uitgebreid door een onderbouwd onderzoek.

Kaader kan vervolgens ook het beleid zelf maken. Dus: is er een bestemmingsplan nodig of een ruimtelijke onderbouwing of andere onderbouwingen? Kaader regelt de hele procedure voor u, inclusief het contact met overheden, adviseurs en inspraak.

Bent u verwikkeld in een juridische procedure? Kaader kan aanvullende argumentatie en onderbouwing verzorgen, eventueel in samenwerking met uw advocaat of door middel van een open dialoog met het bevoegd gezag.


Ons werk is waar we trots op zijn.

Ons werk

Toe aan nieuw vastgoedperspectief?
Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.