Verkavelings- en massastudie

Studentenhuisvesting Flanorpad | SLS Wonen | Leiden

De opdracht

SLS Wonen heeft aan KAAder stadsadvies gevraagd om een beeld te geven van de toekomstige ruimtelijke mogelijkheden voor haar bezit aan het Flanorpad 1 - 8 te Leiden. In de opgave is de locatie Wassenaarseweg 25 - 193 als optie meegenomen. Op beide locaties bevinden zich in de huidige situatie studentenwoningen. De 4 panden aan het Flanorpad zijn gebouwd in 1967. SLS Wonen staat nu voor de vraag of deze panden nog langer moeten worden geëxploiteerd of dat het verstandiger is om de locatie te herontwikkelen. Voor u ligt de studie naar de ruimtelijke mogelijkheden die een eventuele herontwikkeling biedt. Uitgangspunt hierbij is het handhaven en waar mogelijk het vergroten van de woonkwaliteit.

Bekijk hier het volledige project

Bekijk ook deze projecten

Ons werk

Toe aan nieuw vastgoedperspectief?
Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.