Nieuw- en verbouw

Bij nieuwbouw of uitbreiding kunnen wij u onder andere van dienst zijn door het opstellen van een Programma van Eisen. Wij gaan daarvoor in gesprek met alle (potentiële) gebruikers en inventariseren de wensen en eisen.

Bij nieuwbouw of uitbreiding kunnen wij u onder andere van dienst zijn door het opstellen van een Programma van Eisen. Wij gaan daarvoor in gesprek met alle (potentiële) gebruikers en inventariseren de wensen en eisen. Op basis van het programma van eisen kunt u een opdracht verlenen aan een architect. De architectenselectie kunnen wij op een objectieve manier voor u laten verlopen. Binnen uw randvoorwaarden kunnen wij een architect zoeken of een prijsvraag verzorgen.

Indien gewenst kunnen wij het projectmanagement van de nieuwbouw voor u verzorgen. Wij hebben uitgebreide ervaring met het werken met 'vrijwilligers'.


Soms is voor een nieuw kerkgebouw of voor een uitbreiding ook een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Zowel het opstellen van het bestemmingsplan als de gehele procedure van overleg met overheden kent voor ons geen geheimen.

Ons werk is waar we trots op zijn.

Ons werk

Toe aan een nieuw vastgoed perspectief?
Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.