Breder gebruik

Om het kerkgebouw in de toekomst als kerk te kunnen behouden is het vaak noodzakelijk om het gebouw breder te gebruiken dan alleen als kerk. Dit vraagt om aanpassingen van het gebouw en soms van de organisatie.

Om het kerkgebouw in de toekomst als kerk te kunnen behouden is het vaak noodzakelijk om het gebouw breder te gebruiken dan alleen als kerk. Dit vraagt om aanpassingen van het gebouw en soms van de organisatie. Door onze kennis van architectuur en monumenten kunnen wij voor u in beeld brengen welke ruimtelijk-functionele aanpassingen nodig zijn.

Bij een aangepast en breder gebruik hoort vaak ook een aangepast organisatiemodel. Dit is de basis onder het goed functioneren van het geheel. Onze kennis van kerkelijke organisaties komt hierbij goed van pas.


De benodigde aanpassingen vragen om een investering, maar zorgen als het goed is ook voor betere exploitatieresultaten. Wij kunnen beide  in beeld brengen.


Soms is er ook vraag naar een nieuw of aangepast gemeentemodel. Hier bestaat een wisselwerking tussen het gebouw en de gemeente. Door onze kennis van het kerkelijk leven van binnenuit kunnen wij adviseren over de relatie tussen beide.


Bovenstaande aspecten hangen nauw met elkaar samen en kunnen bijvoorbeeld door ons in een Masterplan worden vervat. Advisering op één van deze (deel-)aspecten kan natuurlijk ook altijd.


Ons werk is waar we trots op zijn.

Ons werk

Toe aan een nieuw vastgoed perspectief?
Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.