Herbestemming

Heeft uw kerkgebouw een passende herbestemming nodig? Of kan de locatie worden herontwikkeld?

Bij keuzeprocessen spelen de herbestemmingsmogelijkheden van de gebouwen of herontwikkelingspotenties van de locaties een grote rol. Soms is de vraag hoe een gebouw een nieuwe bestemming kan krijgen, al dan niet gecombineerd met kerkelijk gebruik. Bij dergelijke opgaven analyseren wij de context en het gebouw.

Vervolgens komen wij met voorstellen die passen binnen het (langetermijn)beleid van de lokale overheid. Uiteindelijk leidt dit tot een aantal varianten voor herbestemming of herontwikkeling. Een taxatie bij gewijzigd gebruik geeft dan inzicht in de opbrengstpotenties.

Het proces om te komen tot een dergelijke herbestemming of wijziging in de eigendomssituatie kunnen wij voor u vormgeven en begeleiden. Vaak voeren wij ook een marktconsultatie uit, zodat er meer inzicht ontstaat in de behoeften vanuit de markt. De haalbaarheid van de herbestemming neemt daarmee toe. Ook zorgt dit voor draagvlak vanaf het begin van een proces.


Ons werk is waar we trots op zijn.

Ons werk

Toe aan een nieuw vastgoed perspectief?
Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.