Herbestemming

Het kan soms onvermijdelijk zijn om een kerkgebouw af te stoten. Als er dan meerdere kerkgebouwen zijn zal er een keuze moeten worden gemaakt.

Het kan soms onvermijdelijk zijn om een kerkgebouw af te stoten. Als er dan meerdere kerkgebouwen zijn zal er een keuze moeten worden gemaakt. Het beantwoorden van de vraag: 'welk gebouw moet er dan afgestoten worden?' levert vaak veel discussie op. Wij kunnen hierop een deskundig en onafhankelijk antwoord geven. Daarbij brengen wij de (on) mogelijkheden van de verschillende gebouwen en de potentiële opbrengsten van een af te stoten locatie of gebouw (in ruimte en geld) in beeld. Wij betrekken daarin niet alleen markttechnische en bouwkundige aspecten, maar ook kerkelijke aspecten.
Mocht er sprake zijn van een te verkopen locatie dan kunnen wij voorafgaande aan de verkoop een beeld scheppen van de ruimtelijke en planologische mogelijkheden van een gebouw en locatie. Mede op grond hiervan kan de opbrengstpotentie worden bepaald.


Ons werk is waar we trots op zijn.

Ons werk

Toe aan een nieuw vastgoed perspectief?
Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.