Kerkenvisie

Heeft u een kerkenvisie nodig of wilt u gewoon eens weten wat een kerkenvisie eigenlijk is? Neem dan gerust contact met ons op.

Om een goed beeld te krijgen van de religieuze gebouwen binnen de gemeentegrenzen hebben veel overheden behoefte aan een kerkenvisie. Door zo’n visie te maken krijgen zij inzicht in de hoeveelheid en soort bedehuizen, maar ook hoe die gebruikt worden. Door in gesprek te gaan met de eigenaren / gebruikers kan er een gezamenlijke visie worden ontwikkeld voor de toekomst.

KAAder kerkadvies kent als geen ander gebied van zowel overheid als kerk. Onze kennis van de religieuze wereld in combinatie met onze kennis van markt en overheid zorgt ervoor dat juist wij de onderliggende belangen, gevoelens en thema’s op de juiste wijze kunnen aansnijden en omzetten in een beleidsdocument dat gedragen wordt door de verschillende partijen.

Onze adviseur Alwin Kaashoek is één van de procesbegeleiders voor de Pilot Kerkenvisies vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Samen met twee gemeenten (Rotterdam en Súdwest-Fryslân) stelden we een kerkenvisie op die op maat is gesneden voor de specifieke lokale situatie ter plaatse. Met deze ervaringen is door de Rijksdienst een handreiking opgesteld: 'Bouwstenen voor een Kerkenvisie'. Door te klikken kunt u dit document downloaden.

Inmiddels hebben wij al voor meerdere gemeenten een kerkenvisie opgesteld. Zo hebben de gemeenten Vlaardingen, Culemborg, Leiden, Dordrecht, Ameland en Midden-Delfland een vastgestelde visie die is opgesteld door KAAder. Voor o.a. de gemeenten Zwolle, Kampen, Harlingen, Midden-Delfland, De Fryske Marren en Vijfheerenlanden zijn wij nog bezig met het opstellen of met een vervolg op de vastgestelde nota.

Wilt u gebruik maken van onze expertise of wilt u gewoon eens weten wat een kerkenvisie nu eigenlijk is en of dat iets voor u is? Neem dan gerust contact met ons op.


Ons werk is waar we trots op zijn.

Ons werk

Toe aan een nieuw vastgoed perspectief?
Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.